ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

Opis szkolenia

W obecnym, dynamicznym otoczeniu biznesowym tradycyjne podejście do zarzadzania i struktur organizacyjnych często nie sprawdza się w praktyce, ponieważ nie pozwala na szybkie i efektywne reagowanie na zmiany w otoczeniu. Umiejętność powoływania i zarządzania projektami podnosi sprawność organizacji i sprzyja jej konkurencyjności. Warsztat pozwoli na poznanie i przećwiczenia/ zdobycie kluczowych umiejętności niezbędnych do sprawnego prowadzenia projektów biznesowych (i nie tylko).

Warsztat jest przeznaczony przede wszystkim dla osób, które zamierzają poznać zasady zarządzania projektami, pozyskać umiejętności realizacji poszczególnych etapów projektu oraz wypracować narzędzia przydatne do ich prowadzenia.

Korzyści

Wiedza teoretyczna

W trakcie szkolenia poznasz teoretyczną stronę zarządzania projektami. Dowiesz się jak poprawnie definiować cele projektowe, jaki jest cykl życia projektu, kim są jego interesariusze oraz jak zarządzać zespołem delegując odpowiedzialność.

Praktyczne narzędzia

Szkolenie wyposaży Cię w narzędzia umożliwiające samodzielną pracę w zakresie zarządzania projektami. Nauczysz się opracowywać harmonogramy i monitorować postępy planów, przygotujesz karty projektów. Dowiesz się również jak kategoryzować potrzeby interesariuszy i tworzyć mapę zależności.

Case study

Wiedzę i umiejętności zdobyte w trakcie szkolenia będziesz na bieżąco sprawdzać i weryfikować w trakcie ćwiczeń na rzeczywistych przypadkach. Case study jest podstawą efektywnego zapamiętywania nowej wiedzy.

Kilka słów o trenerze

dr Magdalena Bartczak

dr Magdalena Bartczak

Od niemal 20 lat zarządzam dużymi markami w tym: Morliny, Vitax, Massive, Grześki, Goplana, Familijne, Jeżyki, Akuku i kilka pomniejszych.

Nieustannie się uczę i rozwijam, a zdobytą wiedzą chętnie się dzielę, ponieważ równolegle z pracą zawodową prowadzę szereg  wykładów, szkoleń, ćwiczeń i warsztatów oraz publikuję artykuły z własnym spojrzeniem na współczesną rzeczywistość biznesową

Skontaktuj się z nami

Lub zadaj pytanie używając formularza na dole strony

Do kogo skierowane jest szkolenie?

Przedsiębiorcy

Masz swoją firmę? Jako przedsiębiorca zajmujesz się wszystkim, także wdrażaniem projektów? Dowiedz się jak właściwie określać cele projektu i zadania członków zespołu oraz realizować przygotowany harmonogram..

Project managerowie

Jesteś początkującym PMem lub aspirujesz by nim zostać? Naucz się właściwego podejścia do zarządzania projektowego od doświadczonych managerów, którzy przekażą Ci wiedzę teoretyczną, praktyczne narzędzia oraz wiele przykładów z ich życia zawodowego.

Podobne szkolenia

Michał Zimny

Zwiększanie sprzedaży

Szkolenie ma na celu wdrożenie Kluczowych Wskaźników Efektywności (KPI) w organizacji. Odpowiednio dopasowane, wybrane KPI mają na celu wskazanie poprzez proste formuły mierzenia skuteczności, konwersji, cyklu sprzedaży oraz innych Kluczowych danych niezbędnych do Mądrego zarządzania sprzedażą. 

Adrian Andrzejewski

Akademia sprzedaży

 Akademia sprzedaży to cykl szkoleń mający na celu podniesienie kompetencji pracowników firmy w ramach szeroko pojętej sprzedaży.

dr Magdalena Bartczak

Skuteczne negocjacje

Negocjacje towarzyszą nam w codziennym życiu i determinują wiele decyzji i wyborów. W życiu zawodowym są nie mniej ważne, ponieważ od skutecznej komunikacji i umiejętności negocjacyjnych managera i pracowników zależy powodzenie współpracy wewnętrznej i zewnętrznej firmy, czyli jej byt i rozwój.

Masz pytanie odnośnie szkolenia?