Pracownicze Plany Kapitałowe od A do Z. Szkolenie dla kadry zarządzającej oraz pracowników

Szkolenie dedykowane jest dla kadry zarządzającej oraz pracowników. Od 1 lipca 2019 r. podmioty zatrudniające powyżej 250 pracowników podlegają pod reżim ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2018 r.poz. 2215 ze zm.)

od 1 stycznia ustawa obejmie podmioty zatrudniające powyżej 50 pracowników, a od 1 stycznia 2021 będzie obowiązywać już każdego pracodawcę, nawet tego, który zatrudnia jednego pracownika.

Zasady funkcjonowania PPK muszą znać przede wszystkim osoby zarządzającej w danym przedsiębiorstwie, pracownicy natomiast muszą być odpowiednio informowani o czekających ich prawach i obowiązkach wynikających z ww. ustawy. Zaleca się prowadzenie w przedsiębiorstwach kampanii informacyjnych dla pracowników.

Co ciekawe, PPK obejmować będzie również osoby pracujące na umowach-zlecenie, gdy  na podstawie takiej umowy opłacane są obligatoryjne składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (ubezpieczenie społeczne). Zleceniobiorcy posiadają takie same uprawnienia jak osoby zatrudnione na umowie o pracę.

Trener: mec. Magdalena Staniek

Kategoria:

Opis

 1. PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE – plan szkolenia
  • rola PPK i zasady tworzenia PPK
  • zasady gromadzenia środków w pracowniczych planach kapitałowych
  • zawieranie umów o zarządzanie PPK i umów o prowadzenie PPK
 2. FINANSOWANIE I DOKONYWANIE WPŁAT DO PPK ORAZ DOKONYWANIE WYPŁAT TRANSFEROWYCH
  • wpłaty dokonywane do PPK
  • finansowanie wpłaty podstawowej
  • wysokość wpłaty podstawowej finansowanej przez podmiot zatrudniający
  • wysokość wpłaty podstawowej finansowanej przez uczestnika PPK
  • zmiana deklaracji przez uczestnika PPK
  • termin dokonania wpłat
  • wpłata powitalna i dopłaty roczne do PPK
 3. ZWROT ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W PPK
  • podział środków w przypadku rozwodu lub unieważnienia małżeństwa
  • podział środków w przypadku śmierci uczestnika PPK
  • rozporządzanie środkami zgromadzonymi w PPK
  • wypłata i wypłata transferowa i zwrot środków dokonywany na wniosek uczestnika PPK
  • gdy uczestnik PPK zrezygnował z oszczędzania w PPK
  • oświadczenie małżeńskie, poważne zachorowanie
 4. FUNDUSZ INWESTYCYJNY, KOSZTY, NADZÓR
  • fundusze inwestycyjne i fundusze emerytalne, w których gromadzone są środki w PPK
  • koszty zarządzania PPK
  • nadzór nad funkcjonowaniem PPK
  • wyznaczona instytucja finansowa
  • ewidencja Pracowniczych Planów Kapitałowych
  • portal PPK
  • łączenie i likwidacja funduszy inwestycyjnych lub funduszy emerytalnych, w których lokowane są środki gromadzone w PPK oraz przejęcie zarządzania takimi funduszami
 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ, SANKCJE
  • rozstrzyganie sporów
  • niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK
  • brak wpłat, brak zgłoszenia, brak dokumentacji
  • nakłanianie do rezygnacji z PPK
  • nieuprawniona wypłata wynagrodzenia

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Pracownicze Plany Kapitałowe od A do Z. Szkolenie dla kadry zarządzającej oraz pracowników”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content