POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTANIA PLIKÓW COOKIES

Niniejsza polityka wyjaśnia zasady przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zapisanych w Twoich urządzeniach (np. komputerze, tablecie czy smartfonie), przy pomocy których łączysz się z Internetem i korzystasz z serwisu ekfprojekty.pl.

DANE OSOBOWE

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

Uprzejmie informujemy, iż administratorem danych osobowych osób korzystających z serwisu ekfprojekty.pl jest:

Izabella Barczak-Komorowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Europejski Konsulting Finansowy Izabella Barczak-Komorowska”, z siedzibą w Puszczykowie (62-040), ul. B. Chrobrego 6, posługująca się numerem NIP 7772704176 i numerem REGON 300930385 (dalej po prostu „EKF”).

Z kim mogę kontaktować się w sprawach dotyczących ochrony danych?

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych możesz kontaktować się Adrianem Andrzejewskim – specjalistą EKF odpowiedzialnym za kwestie ochrony danych osobowych.

Kontakt możesz realizować w sposób osobisty w siedzibie spółki, wysyłając wiadomość na adres e-mail a.andrzejewski@ekfprojekty.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Przetwarzanie danych przez EKF

EKF przetwarza Twoje dane osobowe zebrane podczas przeglądania strony ekfprojekty.pl w następujących celach:

  1. prowadzenia działalności analityczno-statystycznej użytkowników odwiedzających ekfprojekty.pl – podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. fRODO;
  2. zapewniania pełnej funkcjonalności strony ekfprojekty.pl, jej responsywności i interoperacyjności – podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. fRODO;
  3. dochodzenie i ustalanie roszczeń oraz wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego lub sprzecznego z prawem korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną – art. 6 ust. 1 lit. f

Kto będzie odbiorcą moich danych?

Twoje dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom współpracującym z EKF. Takie podmioty nazwa się odbiorcami danych. Odbiorcami danych będą podmioty uprawnione do uzyskania Twoich danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, a także dostawcy usług hostingu, usług analitycznych i statystycznych oraz reklamodawcy. Niektórzy z nich, to podmioty, którym EKF powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umowy.

Wszystkie przypadki ujawniania Twoich danych osobowych odbywają się w sposób w pełni zgodny z prawem, w tym z przepisami RODO. Przed ujawnieniem Twoich danych podmiotowi trzeciemu zawsze upewniamy się, czy takie działanie jest uzasadnione i niezbędne, a także, czy Twoje dane są odpowiednio chronione.

Czy moje dane osobowe trafiają poza Unię Europejską?

Co do zasady EKF będzie przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wyjątkiem od tej sytuacji mogą być dane statystyczne i analityczne. W tym przypadku EKF przekazuje Twoje dane osobowe do tzw. „państwa trzeciego” w rozumieniu przepisów RODO, tj. do Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Stany Zjednoczone Ameryki to państwo, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie spełnia wysokich standardów ochrony danych osobowych obowiązujących na terenie Unii Europejskiej. Twoje dane osobowe są jednak bezpieczne – EKF powierza ich przetwarzanie na podstawie umowy powierzenia przetwarzania, a podmioty przetwarzające (np. Google) zostały certyfikowane w programie Tarcza Prywatności (ang.Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.

Jak długo będą przetwarzane moje dane?

ELF będzie przetwarzać Twoje dane osobowe przez okres 3 lat licząc od momentu, w którym po raz ostatni odwiedziłeś stronę ekfprojekty.pl.

Jakie prawa przysługują mi w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych przez EKF?

Przysługuje Tobie prawo do żądania od EKF sprostowania, usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu dotyczącego przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawa te przysługują Tobie tylko w sytuacjach, w których wniesienie takiego żądania jest faktycznie uzasadnione.

Czy muszę podawać moje dane?

Nie musisz podawać swoich danych osobowych. Jeśli nie chcesz, aby Twoje dane osobowe były poddawane działaniom analitycznym i statystycznym możesz skorzystać ze specjalnych wtyczek do swojej przeglądarki internetowej, które uniemożliwią zbieranie danych (np. poprzez podawanie fikcyjnych informacji o Twojej przeglądarce czy Twoim sposobie zachowania).

Zautomatyzowane przetwarzanie danych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Prawo do skargi

W związku z przetwarzaniem Twoich danych przez EKF przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi w związku z tym jak przetwarzane są Twoje dane osobowe do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2.

POLITYKA COOKIES –
PRZECHOWYWANIE DANYCH W TELEKOMUNIKACYJNYM URZĄDZENIU KOŃCOWYM UŻYTKOWNIKA

Strona ekfprojekty.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji dotyczących sposobu, w jaki z niej korzystasz, za wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies, zwanych niekiedy „ciasteczkami”(ang. cookies). Możemy wyróżnić dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: stałe i sesyjne.

Stałe pliki cookies są przechowywane w Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w ich parametrach – może to być czas sesji lub okres z góry określony. Niektóre z tych plików są przechowywanie aż do chwili, w której usuniesz je ze swojego urządzenia.

Pliki sesyjne przechowywane są w Twoim urządzeniu do chwili, w której zakończysz przeglądanie ekfprojekty.pl.

Strona ekfptojekty.pl korzysta z następujących typów plików cookie:

Pliki niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności

Umożliwiają korzystanie z zawartości strony w sposób prawidłowy, pozwalają dopasować jej zwartość do urządzenia i dbają o podstawowe kwestie związane z bezpieczeństwem Twoich danych – nie możesz wyłączyć tych plików, ale możesz je zablokować. W przypadku ich zablokowania niektóre elementy strony mogą nie będą działać, lub będą funkcjonować w sposób nieprawidłowy. Te pliki cookies nie przechowują żadnych danych osobowych.

Dostawca ciasteczka:

Nazwa ciasteczka:

Czas przechowywania:

Typ:

Funkcja: 

Osoby trzecie uzyskujące dostęp do cookies:

EKF 

PHPSESSID

do zakończenia sesji 

sesyjne

Plik utrzymujący identyfikator bieżącej sesji pomiędzy serwerem, na którym zainstalowana jest strona ekfprojekty.pl a uprzędzeniem użytkownika, za pośrednictwem którego komunikuje się on z serwerem i ze stroną.

-

Google LLC

rc::a

przechowywane lokalnie

trwałe

Ten plik służy do rozróżnienia użytkowników korzystających z ekfprojekty.pl od botów.

Google LLC (USA)

Google LLC

rc::b

do zakończenia sesji 

sesyjne

Ten plik służy do rozróżnienia użytkowników korzystających z ekfprojekty.pl od botów.

Google LLC (USA)

Google LLC

rc::c

do zakończenia sesji 

sesyjne

Ten plik służy do rozróżnienia użytkowników korzystających z ekfprojekty.pl od botów.

Google LLC (USA)

Pliki zapewniające responsywność i interoperacyjność

Umożliwiają dostosowanie strony internetowej do Twoich osobistych preferencji w oparciu o Twoje wcześniejsze wizyty i ustawienia, w tym dostosowanie sposobu wyświetlania treści do parametrów np. dostosowując rozdzielczość czy fragmenty interfejsu. Umożliwiają również zapamiętanie wybranych przez Ciebie ustawień czy Twoich preferencji, np. dotyczących tego z jakiego regionu świata pochodzisz lub z jakiego linku referencyjnego korzystasz.

Możesz nie wyrazić zgody na stosowanie tych plików cookie. W takim wypadku nie będziemy zbierać informacji o Twoich preferencjach, a niektóre elementy ekfprojekty.pl mogą nie działać prawidłowo lub w ogóle.

 

Pliki pozwalające na działania analityczne i statystyczne

Umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania przez Ciebie ze strony ekfprojekty.pl. Te pliki pozwalają określić, które treści są dla Ciebie interesujące, a które pomijasz, jak często wchodzisz na stronę oraz z jakich urządzeń korzystasz. Pliki te zawierają dane dotyczące Twojego urządzenia – jego typ, model, unikalne identyfikatory takie jak adres MAC czy adres IP, informacje o systemie operacyjnym, jego wersji i ustawieniach, języku działania, rozdzielczości ekranu, wersji i rozdzielczości przeglądarki internetowej, a także inne dane dotyczące sposobu korzystania przez Ciebie ze strony ekfprojekty.pl, takie jak np. data ostatniej wizyty, jej długości czy rodzaju odwiedzanych podstron.

Pliki te zawierają także dane dotyczące Twojej lokalizacji – adres IP, dane o lokalizacji geograficznej uzyskane za pomocą różnych technologii pozycjonowania, inne podane przez Ciebie dane geolokalizacyjne, w tym nazwy punktów Wi-Fi lub innych czujników dostarczających informacje o urządzeniach w pobliżu.

Zgromadzone za pośrednictwem tych plików informacje pozwalają nam doskonalić działanie ekfprojekty.pl. Dane te są agregowane, w związku z czym pozostają anonimowe.

Możesz nie wyrazić zgody na stosowanie tych plików cookie – wówczas nie będziemy wiedzieć, kiedy odwiedziłeś naszą stronę internetową oraz jakie działania na niej wykonywałeś. Rezygnacja z tych plików cookie może powodować, że niektóre funkcje strony ekfprojekty.pl będą niedostępne.

Dostawca ciasteczka:

Nazwa ciasteczka:

Czas przechowywania:

Typ:

Funkcja: 

Osoby trzecie uzyskujące dostęp do cookies:

Google LLC / EKF 

_gid 

1 dzień od chwili zapisania na urządzeniu końcowym użytkownika

trwałe

Plik służy do przechowywania informacji o tym, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony ekfprojekty.pl. Gromadzone przy jego pomocy dane są anonimowe i zawierają m.in. informacje o liczbie odwiedzających, sposobie w jaki trafili na ekfprojekty.pl oraz o przeglądanych podstronach. 

Google LLC (USA)

Google LLC / EKF 

_ga 

2 lata od chwili zapisania na urządzeniu końcowym użytkownika

trwałe

Ten plik służy do rozróżniania użytkowników i pozwala na zbieranie informacji na temat odwiedzin na stronie ekfprojekty.pl. Ciasteczko to pozwala nam także na identyfikację tych części strony, które wymagają udoskonalenia. 

Ten plik nie zawiera danych osobowych użytkowników. 

Google LLC (USA)

Google LLC / EKF 

_gat 

do 1 minuta od chwili zapisania na urządzeniu końcowym użytkownika sesji 

trwałe

Ten plik pozwala nam ograniczyć częstotliwość żądań. 

Google LLC (USA)

Pliki umożliwiające działania marketingowe

Umożliwiają personalizowanie wyświetlanych Tobie reklam, w szczególności w oparciu o dane zebrane w innych serwisach przez tego samego dostawcę danego ciasteczka. Korzystanie z tych plików najczęściej wiąże się z profilowaniem czy poddawaniem analizie i ocenie lub predykcji zebranych informacji na temat Twojej aktywności, a następnie – w oparciu o te informacje – wyświetlenie reklamy produktu, co do którego zachodzi największe prawdopodobieństwo, że będziesz zainteresowany jego zakupem. Możesz nie wyrazić zgody na stosowanie tych plików cookie. W takim przypadku korzystanie przez Ciebie ze strony ekfprojekty.pl pozostanie bez wpływu na wyświetlanie treści reklamowych podczas przeglądania innych stron internetowych.

Dostawca ciasteczka:

Nazwa ciasteczka:

Czas przechowywania:

Typ:

Funkcja: 

Osoby trzecie uzyskujące dostęp do cookies:

doubleclick.net

IDE 

1 rok od chwili zapisania na urządzeniu końcowym użytkownika

trwałe

Plik cookie używany przez Google DoubleClick do zbierania informacji dotyczących zachowania użytkownika podczas przeglądania strony ekfprojekty.pl. Gromadzone przy jego pomocy dane są wykorzystywane do mierzenia skuteczności reklam oraz wyświetlania treści dopasowanych do preferencji użytkownika.

Google LLC (USA)

doubleclick.net

test_cookie 

1 dzień od chwili zapisania na urządzeniu końcowym użytkownika

trwałe

Służy do sprawdzania, czy przeglądarka użytkownika obsługuje pliki cookie. 

Google LLC (USA)

Google LLC

NID

6 miesięcy od chwili zapisania na urządzeniu końcowym użytkownikai 

trwałe

Ten plik cookie pozwala na zapisanie unikalnego identyfikatora pozwalającego rozpoznać urządzenie końcowe powracającego użytkownika. Identyfikator ten wykorzystywany jest do wyświetlania treści reklamowych dopasowanych do użytkownika.

Google LLC (USA)

Google LLC

google_experiment_mod#

do chwili usunięcia przez użytkownika // 3 miesiące od chwili zapisania na urządzeniu końcowym użytkownika

trwałe

Ten plik jest używany przez Google AdSense do eksperymentowania ze skutecznością reklam wyświetlanych w witrynach internetowych korzystających z ich usług.

Google LLC (USA)

Google LLC

google_pem_mod

do chwili usunięcia przez użytkownika

trwałe

Ten plik jest używany przez Google AdSense do eksperymentowania ze skutecznością reklam wyświetlanych w witrynach internetowych korzystających z ich usług.

Google LLC (USA)

Google LLC

ads/ga-audiences

do zakończenia sesji

trwałe

Ten plik używany jest przez Google AdWords w celu wyświetlenia treści skupiających uwagę użytkownika.

Google LLC (USA)

Wśród zbieranych za pomocą opisanych powyżej plików cookies informacji znajdują się m.in.:

  1. dane dotyczące Twojego urządzenia – jego typ, model, unikalne identyfikatory takie jak adres MAC czy adres IP, informacje o systemie operacyjnym, jego wersji i ustawieniach, języku działania, rozdzielczości ekranu, wersji i rozdzielczości przeglądarki internetowej;
  2. dane dotyczące sposobu korzystania przez Ciebie z ekfprojekty.pl – data ostatniej wizyty, jej długości, rodzaju odwiedzanych stron i podstron, ich adresów URL, wersji przeglądarki internetowej;
  3. dane dotyczące Twojej lokalizacji – adres IP, dane o lokalizacji geograficznej uzyskane za pomocą różnych technologii pozycjonowania, inne podane przez Ciebie dane geolokalizacyjne, w tym nazwy punktów Wi-Fi lub innych czujników dostarczających informacje o urządzeniach w pobliżu;

Dane zapisane w plikach cookies, w połączeniu z innymi danymi, mogą stanowić dane osobowe.

Pamiętaj, że ilość plików cookie zapisywanych na urządzeniach poszczególnych użytkowników może być różna – wynika to z rodzaju urządzenia, wykorzystywanego przeglądarki i zainstalowanych wtyczek oraz ich ustawień.

Google Analytics

Część z wykorzystywanych plików cookie oraz funkcjonalności to funkcjonalności dostarczane przez Google LLC w ramach usługi Google Analytics. Strona ekfprojekty.pl posiada zapisany tzw. „kod śledzenia Google”, który jest unikalnym identyfikatorem. Wchodząc na stronę ekfprojekty.pl Google identyfikuje Cię po tym, że Twoje urządzenie wykonało ten kod.

Google Analytics pozwala zbierać anonimowe informacje na temat odwiedzin użytkowników na stronie internetowej, w tym szczegółowe informacje na temat wyświetlanych podstron, czasu na nich spędzanego oraz sposobu przechodzenia pomiędzy poszczególnymi stronami. Dane przetwarzane przy wykorzystaniu Google Analytics mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Odnośniki zewnętrzne

Przeglądając stronę ekfprojekty.pl możesz znaleźć hiperłącza do zewnętrznych stron sieci web. Wiele z nich nie jest jednak w żaden sposób związanych z EKF, więc powinieneś mieć na uwadze, że mogą one zbierać i przetwarzać Twoje dane osobowe w zupełnie inny sposób, niż opisany w niniejszej polityce.

Blokada cookies

Zawsze masz możliwość zablokowania zapisywania plików cookies poprzez odpowiednią zmianę ustawień przeglądarki internetowej, z której korzystasz. Wyłączenie cookies może mieć wpływ na funkcjonowanie strony ekfprojekty.pl. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację dla stosowanych cookies. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa EKF przyjmuje, że możesz wyrazić lub odmówić zgody na wykorzystywanie plików cookies poprzez odpowiednią konfigurację swojej przeglądarki. Zgoda tak wyrażona może być w każdym momencie wycofana. Możesz również w dowolnym momencie usunąć pliki cookie przechowywane na swoim urządzeniu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych zawartych w plikach cookie do chwili jej wycofania.

Wycofanie zgody wyrażonej za pośrednictwem opcji przeglądarki jest szczegółowo opisane na stronach internetowych dostawców poszczególnych przeglądarek – poniżej znajdziesz hiperłącza do tych najpopularniejszych:

Masz też możliwość zweryfikowania w każdej chwili swoich ustawień w przeglądarce, również w stosunku do poszczególnych plików cookie. W tym celu możesz skorzystać m.in. z następujących narzędzi:

Skip to content